C/ Jóncols Nº 2, Figueres 17600

Tel. 972 50 76 10, Fax. 972 50 76 35

info@peyabres.com

ASSESORAMENT I SERVEIS FISCAL, LABORAL, COMPTABLE I DE NOVES TECNOLOGIES

ASSESORAMENT I SERVEIS FISCAL, LABORAL, COMPTABLE I DE NOVES TECNOLOGIES

ASSESORIA LABORAL

ASSESORIA LABORAL

  • Nómines.
  • INEM: Contractes i prórrogues, prestacions d‘atur.
  • Inspeccions laborals.
  • Tresoreria GSS. Butlletins de cotització de la seva empresa, altes i baixes i régims especials.
  • INSS: tramitació de pensions de jubilació, invalideses