C/ Jóncols Nº 2, Figueres 17600

Tel. 972 50 76 10, Fax. 972 50 76 35

info@peyabres.com

ASSESORAMENT I SERVEIS FISCAL, LABORAL, COMPTABLE I DE NOVES TECNOLOGIES

ASSESORAMENT I SERVEIS FISCAL, LABORAL, COMPTABLE I DE NOVES TECNOLOGIES

PEY & ABRES ASSOCIATS S.L.

La filosofia de la nostra assessoria ha estat sempre prestar una atenció directa i personalitzada a les empreses, per tal de facilitar les seves tasques administratives i fiscals, un camp que augmenta dia a dia de complexitat i que requereix una atenció més experta i més professionalitzada.

Actualment la nostra assessoria, adaptada a les noves tecnologies, ha pres la denominació de “PEY & ABRES ASSOCIATS S.L.” i ha iniciat una fase d’expansió i consolidació qualitativa i quantitativa, amb l’obertura de noves instal·lacions al carrer Joncols, nª 2 de Figueres, que milloren l’accessibilitat als seus serveis.