C/ Jóncols Nº 2, Figueres 17600

Tel. 972 50 76 10, Fax. 972 50 76 35

info@peyabres.com

ASSESORAMENT I SERVEIS FISCAL, LABORAL, COMPTABLE I DE NOVES TECNOLOGIES

ASSESORAMENT I SERVEIS FISCAL, LABORAL, COMPTABLE I DE NOVES TECNOLOGIES

SERVEIS DE FISCALITAT

SERVEIS DE FISCALITAT

Confecció, presentació i tramitació de tots els impostos amb periodicitat: IVA, Retencions, Pagaments Fraccionats a compte d’ IRPF i de l’ Impost de Societats, Intrastat, …

Preparació i presentació de declaracions d’ Impost de Societats, Comptes Anuals i Memòria i el seu dipòsit al Registre Mercantil.

Declaracions de Renda i Patrimoni.

Constitució de Societats Mercantils i Civils.

Declaracions censals i tràmits necessaris per iniciar una     activitat empresarial (empresaris individuals o societats)..

Assistència davant l’ Administració Tributària, per possibles inspeccions o requeriments..