C/ Jóncols Nº 2, Figueres 17600

Tel. 972 50 76 10, Fax. 972 50 76 35

info@peyabres.com

ASSESORAMENT I SERVEIS FISCAL, LABORAL, COMPTABLE I DE NOVES TECNOLOGIES

ASSESORAMENT I SERVEIS FISCAL, LABORAL, COMPTABLE I DE NOVES TECNOLOGIES

SERVEIS DE COMPTABILITAT

SERVEIS DE COMPTABILITAT

  • Posada en funcionament de comptabilitats i el seu seguiment.
  • Mecanització de comptabilitats al nostre despatx.
  • Mecanització de comptabilitats al seu despatx.
  • Assessorament i tutoria comptable a domicili.
  • Preparació i elaboració dels llibres oficials i registres comptables obligatoris i la seva presentació al Registre Mercantil.